AVGIFTER

Org.nummer: 716420-7495


Besöksadress:

Lillhagsvägen 35

124 71 Bandhagen

Stockholms län


Fakturadress:

Liggmilans Samfällighet

Ref 12405

FE 236

83873 Frösön

LIGGMILANS SAMFÄLLIGHET VID ÄLVSJÖBADET


Parkering - Avgifter


Avgifterna som utgår för att hyra en parkeringsplats eller garageplats är som följer:


Engångsavgifter

Teckningsavgift för parkeringsplats

 460 kr (*)

Byte av parkeringsplats

 0 / 460 kr (**)


Månadsavgifter från och med juli 2019

P-plats i garaget (normalstor)   

392 kr

MC-plats i garaget (101, 166 och 167)

245 kr

P-plats med laddstation (102-105)

612 kr

P-plats XL med laddstation (106)

808 kr

P-plats XL i garaget (107) 

588 kr

P-plats med laddstation - Korttidsuthyrning

392 kr (***)

P-plats på garaget bakom grind       

354 kr

P-plats ute med eluttag

333 kr

P-plats ute utan eluttag

274 kr

Garage i länga

627 kr

 

(*) Engångsavgift som tas ut i samband med att kontrakt tecknas.Detta motsvarar 80% av vad vår förvaltare tar betalt för att upprätta kontraktet. Samfälligheten gör alltå inte någon vinst på denna avgift. Observera att kostnaden tas ut vid varje form av nyteckning, dvs även då korttidskontrakt förnyas var 6:e månad.

 

(**) Om två exakt likadana kontrakt byts inom samma parkeringszon, så tas ingen teckningsavgift ut. Detta beror på att vår förvaltare inte måste skriva ut nya kontrakt. De gamla kontrakten kvarstår med en manuell justering av numren för parkeringsplatsen. Om p-platser byts mellan zoner eller mellan typer av platser, så utgår teckningsavgiften eftersom nya kontrakt måste upprättas.


(***) Fram tills dess att alla platser med laddstation hyrts ut så hyrs P-platser med laddstation ut på korttidskontrakt till bilägare som inte avser att använda laddstationen. När permanenta kontrakt tecknats för användning av laddstationerna, så kommer möjligheten till korttidsuthyrning att upphöra. Användning av laddstationen är inte tillåten när platsen hyrs med korttidskontrakt. Korttidskontrakten löper på 6 månader. Kontrakten förnyas inte automatiskt, utan bilägaren måste själv ansöka om förnyelse. Sista ansökningsdag är en månad innan kontraktets utgång. Den som har ett korttidskontrakt har förtur att teckna ett nytt korttidskontrakt, så länge som inte ett kontrakt för elbil har tecknats. Teckningsavgifter betalas såväl vid nyteckningen samt förlängningen av korttidsuthyrningen.