PARKERING

Org.nummer: 716420-7495


Besöksadress:

Lillhagsvägen 35

124 71 Bandhagen

Stockholms län


Fakturadress:

Liggmilans Samfällighet

Ref 12405

FE 236

83873 Frösön

LIGGMILANS SAMFÄLLIGHET VID ÄLVSJÖBADET


Parkering


Samfälligheten samordnar BRFernas uthyrning av parkeringsplatser till medlemmarna. Det finns både utomhusplatser och platser i garage/länga till uthyrning.

De normalstora platserna är ungefär 2x5 meter stora. Dessutom finns två extrabreda platser i garaget. Alla platser i länga på övre parkeringsplan är bredare än 2 meter, men dörrarna är bara straxt över två meter.


Fastighetsägarna i Stockholm AB sköter uthyrningen av parkeringplatser samt garageplatser åt oss. Vänd er direkt till dem med frågor angående hyresbetalning etc.

Kontakt epost: kundservice@fastighetsagarna.se

Kontakt telefon: 08-617 76 00 vardagar 8-17, fred 8-16

Det finns möjlighet till e-faktura och/eller autogiro. Man anmäler sig i sin internetbank. Vid e-faktura söker man på Fastighetsägarna Stockholm och vid autogiro söker man på Samfällighetsföreningen Liggmilan.


Nycklar och Brickor

Om du hyr ett garage på övre däck får du två nycklar till din garagedörr utan kostnad. Observera att båda nycklarna måste återlämnas vid slutet av hyresperioden. Om någon av nycklarna förkommit kommer du att debiteras för kostnaden att byta låskolv.


Access-brickor används för att öppna garageporten och garagegrinden. Brickorna är förbrukningsvaror och kostar 50 kronor styck. Tala om hur många du vill köpa i förväg.


Ansvaret för nycklar och passerkort har föreningens nyckelansvarige. Du måste boka en tid för att få nycklar och eller brickor. Var ute i god tid. Säg till minst en vecka i förväg. Observera att du måste visa upp ett påskrivet kontrakt och ha ett ID-kort för att kunna få ut nycklar/brickor.


Email till nyckelansvarig: nyckelansvarig@liggmilan.se


Garage - Elavbrott

Vid elavbrott i garaget går det inte att öppna grinden till övre garageplan eller dörren till lägre garageplan.

Det är inte säkert att manuellt försöka manipulera grinden eller porten.

Kontakta istället garageansvariga på via email till garageansvarig@liggmilan.se.


Garage - Platser

Nedan finns en karta över platserna i garaget.


Övre Plan

Det finns 30 parkeringsplatser i två längor med tak på övre parkeringsdäck. Dessa platser har egna garagedörrar, men saknar mellanväggar. (Plats 1 - 30)

Övre plan hyser även 31 utomhusplatser  (Plats 201 - 231)

Övre parkeringsdäck är tillträdesskyddat av en låst grind. För tillträde till det övre däcket behövs en access-bricka och en kod. Garagedörrarna på övre plan öppnas med nyckel.


Nedere Plan

Plats 101 och 166 hyrs i första hand ut som parkeringsplatser för motorcyklar. Det är väldigt svårt att parkera bilar på dessa platser.

På nedre parkeringsplan finns 5 platser med laddstationer för elbil/hybridbil (plats 102 - 106)

Det finns två extra-breda platser i garaget (106 - 107). Dessa har bildats genom att ta bort plats 108.

Nedre parkeringsdäck är tillträdesskyddat av en ståldörr. För tillträde behövs en access-bricka och en kod.


Utomhusparkering

Utanför garaget finns 37 parkeringsplatser på mark.