REGLER

Org.nummer: 716420-7495


Besöksadress:

Lillhagsvägen 35

124 71 Bandhagen

Stockholms län


Fakturadress:

Liggmilans Samfällighet

Ref 12405

FE 236

83873 Frösön

LIGGMILANS SAMFÄLLIGHET VID ÄLVSJÖBADET


Bastun - Regler


  • Enbart medlemmar i föreningarna längs Lillhagsvägen får boka bastun.
  • Du måste ange ditt riktiga namn och din BRF (dvs. BRF1, BRF2, etc) vid bokningen.
  • Bastun och omklädningsrummet måste städas efter varje besök. Det är inte tillåtet att lämna kvar någonting i bastun efter det att du använt den.
  • Om bastun eller omklädesrummet lämnas i nedsmutsat skick så förbehåller sig samfälligheten rätten att neka medlemen att boka bastun igen.
  • Om bastun behöver rengöras efter det att en medlem smutsat ned den så kommer samfälligheten att hyra in extern städhjälp och debitera medlemen hela städkostnaden. Minsta avgift är 1000 kronor.